אוסף: חֵי צ'ה

"חֵי צ'ה" הוא תה פוסט-תוסס שאינו מסווג כתה פואר מכיוון שהוא מיוצר מחוץ למחוז יונאן.